Kalite

KALİTE KONTROL HER LABORATUAR İÇİN KAÇINILMAZ BİR ZORUNLULUKTUR

Sağlık hizmetlerinin tanı alanındaki önemli bir gereksinimi laboratuar hizmetleridir.Etkin bir laboratuar hizmeti ise kaliteye değer veren ve laboratuarlar arasındaki farklılıkları en aza indirmeye çalışır.

Bunu sağlamak için iki aşamalı kalite kontrol uygulaması yapılır.

1-İnternal kalite kontrol

Bu çalışma yaklaşık her gün sabah çalışmaya başlamadan kitleri ve cihazları kontrol amaçlı olarak yapılır.Bu çalışmalar testlerin daha sağlıklı koşullarda yapılmasını sağlamaya yöneliktir.Kitlerde ve cihazlardaki performans kayıplarının farkına varmak ve gerekirse sonuçların yeniden gözden geçirilmesini sağlamaktır.Bu çalışmalar ticari olarak üretilen kontrol serumları ile yapılır.Bulunan değerler median değerlerden 1SD dan daha fazla sapma göstermemelidir.

2-Eksternal kalite kontrol çalışması

Bu tür kalite kontrol çalışmaları belirli zaman aralıkları ıçınde gene 1SD içindeki sapmaların normal bulunduğu ve bu düzeyin üstündeki sapmaların kabul edilmediği bir çalışmadır.Bu çalışmaların sonucunda sorun nerede ise çözülmeye çalışılarak farklılıklar ortadan kaldırılır.Bu çalışmaya katılan laboratuarların yöntemlerine ve cihaz türlerine göre guruplandırarak kendi gurupları arasındaki performansını belirlemeye yöneliktir.

Bu çalışmaların esas amacı laboratuarlar arasındaki oluşan farklılıkların enaz düzeye indirilmesidir.