Homosistein Nedir?

Homosistein insan vücudunda normal olarak üretilen bir aminoasittir ve vücutta yapılan pek çok maddenin yapımı esnasında kullanılır.Yüksek Homosistein Düzeyinin Zararlı Etkileri Nelerdir ?

Kan homosistein düzeyi normalin üzerine çıktığı zaman,damar yapısını hasara uğratmakta ve tıkayıcı mekanizmaları aktive etmektedir.

Hiperhomosistinemi ile ilşkili aterojenik olaylar endotel hasarı,bunu takip eden trombosit aktivasyonu ve trombus formasyonu ile ilişkilidir.Yapılan çalışmalarda homosisteinin endotelde glutatyon peroksidaz ekspresyonunu supresse ettiği ve bu olayın lipid peroksidasyonunu arttırdığı gözlenmiştir.Homosisteinin,Von-Willebrand faktörün ve trombomodülinin düzeyini ve faktör V aktivasyonunu arttırdığı,antitrombin III `ün hücre yüzeyine bağlanmasını doz ve zaman bağımlı bir şekilde azalttığı saptanmıştır.Yüksek düzeydeki homosisteinin aynı zamanda kan kolesterolünüde etkileyerek onu arterlere daha zararlı bir formu olan okside forma dönüştürdüğü saptanmıştır(okside LDL).Ayrıca,homosistein kanın normalde olduğundan daha kolay pıhtılaşmasına neden olmaktadır ki,bu da kan damarlarının tıkanma riskini arttırır.Kalp hastalığı olan insanların % 30`unda yüksek homosistein değerlleri saptanmıştır.Yapılan bir çalışmada koroner arter hastalığı olanların % 28 inde hiperhomosistinemi saptanmıştır.Norveçli bir gurubun yaptığı çalışmada,her 4 Mmol/L lik homosistein artışının,myokard infarktüsü riskini % 40 arttırdığı saptanmıştır.Beyin damar hastalığı olanların% 42 sinde,periferik damar hastalığı olanların % 40 ında yüksek saptanmıştır.Başka bir çalışmada,beyin damar hastalığı olanların % 42 sinde,periferik damar hastalığı olanların % 28 inde yine homosistein düzeyi yüksek bulunmuştur.

Homosistein Seviyesi Neden Yükselir?

Homosistein düzeyiniz çok yüksek ise ya yeterince B grubu vitamin almıyorsunuzdur ya da homosisteinin vücutta kullanılması esnasında işlev gören enzimlerde bir eksiklik vardır.Yüksek homosistein düzeyi olan insanların çoğunda diyetle alınan folik asit,B6 vitamini ya da B12 vitaminlerinden bir veya birkaçında eksiklik vardır.Bu vitaminlerin tedaviyle yerine konması homosistein düzeyini normale getirir.normalden yüksek homosistein düzeyinin muhtemel diğer nedenleri arasında tiroid hormonlarında düşüklük,böbrek hastalığı,pröriasis,bazı ilaçların kullanımı ya da vücutta homosistein kullanımı esnasında görev yapan enzimlerin genetik eksikliği sayılabilir.

Homosistein Düzeyi Nasıl Ölçülür ve Sonuç Nasıl Yorumlanır?

Homosisitein testi HPLC (High Performance Liquid Chromatography)metodu ile yapılmaktadır.Normal plazma homosistein düzeyi 5-15 Mmol/L`dir.Eğer homosistein düzeyiniz 12 ile 15 Mmol/L ise ve herhangi bir damarınızda tıkanıklık varsa homosistein düzeyinizi 12`nin altına düşürmeniz gerekmektedir.Homosistein yaşla birlikte artış göstermektedir.Erkeklerde homosistein düzeyi kadınlara nazaran daha yüksektir.Kadınlarda menapoz sonrasında kan homosistein düzeyinde artış gözlenmektedir.(Menapoz sonrası östrojen tedavisi homosistein düzeylerini düşürmektedir.)

Hiperhomosistinemi Nedir?

Ölçülen total plazma homosistein düzeyinin normal değerlerin üzerinde olması demektir.Yüksek homosistein düzeyi de kendi içinde hafif (15-30Mmol/L),orta (30-100 Mmol/L) ve ağır (>100 Mmol/L) olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

Yüksek Homosistein Düzeyini Nasıl Düşürebiliriz?

Daha fazla meyva ve sebze (özellikle yeşil yapraklı sebzeler)yemek homosistein düzeyinizi düşürmede yardımcı olacaktır.Diyetteki folat içeriği yüksek yiyecekler arasında tahıldan yapılmış kahvaltılıklar,mercimek,nohut,kuşkonmaz,ıspanak ve fasulye sayılabilir.Homosistein düzeyini düşürmek için önerilen vitamin ve folat dozu şu şekildedir:

Günlük olarak 400 Mg.folat içeren ve 5 mEq.`dan daha az demir içeren multivitamin preparatı(içinde B6 ve B12 vitamini olan) ek olarak 800 Mg. folat içeren preparat günlük olarak 8 hafta kullanılır.