Crp Yüksekliğini Nasıl Değerlendirmeliyiz?

CRP Uzun zamandan beri yangılı sistemik hastalıklarda ve enfeksiyon hastalıklarında önemli tanı doğrulayıcı veri olarak değerli bir tetkik olmuştur. Özellikle duyarlılığı yüksek( hCRP) olan yöntemlerle yapıldığında myokart infarktüsünde,inmelerde ve boyun damarlarındaki daralmalarda tıkayıcı damar hastalığında ve özellikle sağlıklı görünen insanlarda ani kardiak nedenli ölümlerin güçlü bir belirleyicisi olduğu ortaya çıkmıştır.

hCRP genellikle 1 mg/dl nin altındadır.Bunu düşük düzey olarak değerlendiriyoruz.1-3 mg/dl ise orta 3mg/dl nin üstünde ise yüksek olarak değerlendirilir.10 mg/dl üstündeki durumlarda ise altında yatan sistemik yangılı veya enfeksiyon hastalıklarının ayırdedilmesi gerekirse bir müddet sonra takrarlanmalıdır.Yüksek sonuçların devam etmesi ve her hangi bir enfeksiyonun bulunmaması durumunda gelecekte yaşanacak oloası kalp damar hastalığı riskinin çok yüksek olduğu nu göstermesi açısından anlamlı olarak kabul etmek gerekecektir.Son yapılan araştırmalarda yüksek hCRP düzeyleri, sadece kalp damar hastalıkları açısından değil şeker hastalığı açısındanda önemli bir belirteç olduğunu ortaya koymuştur.

CRP Yİ DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ

CRP yi düşürmek kalp damar hastalığı riskini ortadan kaldırmamakta isede.Bu durumdaki hastaların sigarayı bırakmaları,kilo kaybı diyet ve eksersizle bu riskin azaldığını biliyoruz.Günlük aspirin kullanımıda CRP nin düşmesinde önemli rol oynamaktadır.